• Clínica Teknon Privat
  +34 93 595 17 10
 • Hospital de Berga
  +34 93 824 34 04
 • Gabinet Mèdic Berguedà
  +34 93 822 07 07
Share
  • 15 DES. 16
  • 3
  La seguretat de la infermera instrumentista

  La seguretat de la infermera instrumentista

  Share

  La seguretat de la infermera instrumentista: necessitat d’anul·lar els vapors del ciment a quiròfan

  Dr. Pere Mir

  El ciment acrílic (resines acríliques) s’usa en diferents tipus de processos mèdics, principalment dins de les especialitats d’ortodòncia i Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia (vertebroplàsties, pròtesis, …). La intervenció on s’usen més quantitats, amb més freqüència i hi ha més riscos d’exposició són les pròtesis de maluc i de genoll. El ciment el componen un líquid i una pols que són barrejats per endurir-se en un procés de 8 a 15 minuts. En el moment de la barreja i en els minuts següents desprèn vapors tòxics. Principalment són dos, tots dos presents en el component líquid dels dos elements que es barregen: el metacrilat de metil (98%) i la dimetil-p-toluïdina (1.5%). El primer, el metacrilat de metil, és el més quantiós i el més volàtil. Hi ha dues substàncies més potencialment tòxiques però en concentracions molt baixes: la hidroquinona (en el líquid) i el peròxid de benzoilo (en la pols).

  Els vapors incontrolats del ciment acrílic tenen riscos professionals sobre:

  1. Irritació del sistema respiratori (tos, bronquitis ,, ..).
  2. Irritació de mucoses (sinusitis, estomatitis, ..).
  3. Irritació conjuntival (conjuntivitis).
  4. Dermatitis de contacte (eczema de contacte).
  5. Marejos i mal de cap.
  6. Trastorns gastrointestinals i alteracions dels enzims hepàtics.
  7. No estan descrits efectes cancerígens, teratogènics, mutagènics ni de toxicitat reproductiva.

  El més tòxic d’ells és el metacrilat de metil considerat irritant de vies respiratòries, mucoses i pell, així com hipersensibilitzador de la pell (té la notació “sen” de sensibilitzant cutani). Està considerat amb un nivell R 11-37 / 38-43 pel Reial Decret 363/1995. Els límits d’exposició a Espanya van ser fixats en l’any 2008 amb Valors Límit Ambientals (VLA) de 50 ppm (208 mg/m3) i un VLA-EC de 100 ppm (416 mg/m3).

  El metacrilat de metil és un dels 9 principals riscos hospitalaris químics: 1. Agents anestèsics inhalatoris, 2: Agents citostàtics, 3: Desinfectants i esterilitzants, 4: Formaldehid, 5: Fums Quirúrgics, 6: Làtex, 7: Mercuri, 8: Metacrilat de metil, i 9: Xilens.

  En estudis realitzats en diferents zones de quiròfan pels mètodes analítics NIOSH no 2537 (Ohio, 2003) s’observa que la persona que realitza la preparació del ciment és la més exposada, com sembla lògic. En alguns estudis s’han arribat a assolir els límits de 50 ppm en l’ambient proper a la instrumentista que és un dels límits màxims permesos per llei, com acabem d’exposar.

  Avui dia hi ha sistemes totalment tancats o estanca on els vapors en cap moment estan en contacte amb l’aire de quiròfan fins a la seva exposició a través de la cànula d’introducció (ja en el minut 2 o 3), prèviament estan tancats i són aspirats. Això redueix fins a un 90% els vapors que es desprenen en quiròfan. Palacos ProR és el sistema més nou que permet realitzar el procés de barreja i aspiració en un compartiment totalment tancat. És a dir, la instrumentista no realitza la barreja en exposició a l’aire ambient. En aquests sistemes els valors màxims que s’assoleixen són els 5 ppm de metil-metacrilat (moment en què el ciment és injectat per la punta de la xeringa), i en alguns dels procediments són sistemàticament 0 ppm.

  La necessitat de millorar la prevenció de riscos laborals a quir[ofan, especialment important en la prevenció de contaminants químics, passa per 10 propostes:

  1. Disposar de sistemes tancats de barreja del ciment. Els vapors produïts els primers minuts són directament aspirats per un sistema de buit. Per exemple, la utilització de Palacos ProR requereix un buit constant d’aproximadament 100 mbar, que s’ha de generar mitjançant una bomba de buit de la potència adequada.
  2. Disposar de mascaretes respiratòries amb filtre adequat per matèria en partícules i dissolvent orgànic. Cap mascareta protegeix completament de vapors químics. La mascareta ha de disposar d’acreditació per manipulació humida de líquids i gasos: A 14683: 2005, que defineix els requisits mínims que ha de tenir. Les mascaretes FF3 tenen una eficàcia de filtració del 98% (fins a concentracions ambientals amb VLA 50 ppm). En els sistemes oberts disposar també d’ulleres protectores per evitar esquitxades
  3. En els sistemes oberts: barrejar el líquid sobre la pols, i no a l’inrevés. És a dir, col·locar primer la pols i després el líquid.
  4. Guants impermeables al metacrilat (els guants de nitril són els més adequats) i canviar els guants superficials després de la manipulació del ciment si es disposa de doble guant de làtex.
  5. Sistema adequat de ventilació de quiròfan. Dur a terme un control periòdic de la ventilació de quiròfan i disposar de sistemes de pressió positiva per facilitar aquesta ventilació (+ 15 mil·libars a l’interior de quiròfan). Els filtres de l’aire han de ser absoluts tipus HEPA (UE = 4). Han efectuar-se entre 15 i 20 renovacions d’aire per hora, amb aportació del 100% exterior. La temperatura recomanable és entre 18o i 22oC.
  6. Gestió adequada dels residus de ciment (ciment sobrant) col·locant-los en bosses tancades per evitar l’evaporació del metacrilat residual.
  7. No fer servir lents de contacte toves per part de la instrumentista. Els fabricants de lents de contacte toves recomanen que aquestes es retirin en presència de vapors irritants. Atès que les lents de contacte toves són permeables a líquids i gasos, no s’han d’usar en quiròfan si s’utilitza metilmetacrilat en sistemes oberts. El personal que porti lents de contacte toves no ha d’estar a prop ni implicat en la preparació del ciment.
  8. Quiròfans amplis (superiors a 40 m2). Els quiròfans on es duen a terme procediments protèsics ja acostumen a ser dels més grans per les caixes d’instrumental que es necessiten i les 3 o 4 taules necessàries, però a més un altre motiu es fonamenta en què els nivells màxims de metacrilat de metil vénen determinats per les ppm o mg/m3. Es recomana fer aquests procediments en quiròfans de més de 40 m2 i alçades superiors als 2.5 metres per reduir la concentració de vapors.
  9. Determinar dues vegades a l’any els nivells de metil-metacrilat en cirurgies estàndard de pròtesi de genoll (hi ha més exposició per a la instrumentista que al maluc, encara que això ve condicionat per la tècnica que el cirurgià prefereix d’aplicació del ciment als components protèsics).
  10. Disposar d’Unitat de Salut Laboral activa, conscienciada i que mantingui reunions periòdiques amb el personal de base (no només amb responsables) sobre aquest i altres temes. Les revisions mèdiques del personal de l’àrea quirúrgica han de ser anuals.

  És a dir, no hi ha dubte que hi ha molt terreny a recórrer en material preventiva per anul·lar aquestes exposicions químiques professionals.

  Dr. Pere Mir

  Share
  Comentar →
 • Posted by MARIA ALEJANDRA CAMPERO on 30 desembre, 2018, 8:50

  quisiera mas material sobre la seguridad de la instrumentadora quiurgica

  Reply →
 • Posted by MARIA ALEJANDRA CAMPERO on 30 desembre, 2018, 22:29

  Tendrá algún curso o adelantos de investigación sobre tareas específicas de instrumentación quirúrgica

  Reply →
 • Posted by Ana Laura de la Luz Castro on 22 febrer, 2019, 18:59

  Interesante temas. Cómo se mide el porcentaje de vapores de cemento en el cuerpo.

  Reply →

Comenta aquesta publicació

Cancel reply

Photostream

Share