• Clínica Teknon Privat
    +34 93 595 17 10
  • Hospital de Berga
    +34 93 824 34 04
  • Gabinet Mèdic Berguedà
    +34 93 822 07 07
Trabajamos con implantes a medida para cada articulación

“Pròtesi de Maluc de Wilt Chamberlain i pròtesi de maluc displàsica”

L’índex de Vida Mitja d’una Pròtesi (IVMP) permet calcular aproximadament el temps que li durarà una pròtesi.

Per a pròtesi de maluc la mesura depèn de 5 valors radiològics i 12 valors no radiològics. Els valors radiològics són: 1) angle de cobertura acetabular de Wiberg, 2) angle anteversió acetabular, 3) Voss (comparat amb contralateral o preoperatori), 4) Offset (comparat amb contralateral o preoperatori), 5) índex de cimentació. Els valors no radiològics són: 6) materials, 7) parell de fricció, 8) sistema de fixació, 9) edat del pacient, 10) edat de la pròtesi, 11) model de pròtesi, 12) qualitat òssia, 13) alineació de la pròtesi, 14) experiència del cirurgià, 15) complicacions postoperatòries, 16) pes del malalt i 17) activitat física del pacient.

La mesura permet determinar amb una fiabilitat del 90% el temps mig de vida de la pròtesi si es disposen de 13 valors o més, del 50% si es disposen entre 10 i 13 valors, o del 20% si és entre 6 i 10 valors. Per a més informació consultar espai de “Segona opinió on-line”.